FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LINGUISTICS, LITERATURE AND EDUCATION

Prishtinë: 07.09.2019 - 07.09.2019

Type: International Conference

Organizer:

Organized by: AAB CollegeIn partnership with:

- Pedagogical University of Cracow

- University “Aleksander Moisiu” Durrës

- St. Clement of Ohridski University, Bitola

The annual conference on Linguistics, Literature and Didactics has established an annual tradition at AAB College for various Albanian and foreign linguists and scholars to present, and discuss their relevant research in the region. Since 2015, AAB has been an important scientific setting for researchers in the region to discuss relevant research. Thus far, various linguistic topics with different thematic foci, and methodological approaches have been exchanged, ranging from the study of language in educational contexts to the social role of English, Albanian and literary studies. This year’s conference will serve as a channel of research exchange for a broad scope of different disciplines including and not limited to linguistics, sociolinguistics, literary studies, translation studies, etc.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19