Social Sciences

Faculty of social sciences management and staff are dedicated to provide the best services in the field of social sciences. In this process, we regard students and social partners as part of our organization. Only through such cooperation we can guarantee quality instruction and research to the best interest and benefit for our students.

Welfare and Child Care program involves education of children in early childhood and following up on their psycho-physical development and socialization.

In a transition country such as Kosovo, professionals of this profile are necessary to overcome more easily and with less pain the process of social transformation, where the child is the most precious wealth and most vulnerable at the same time. Early childhood care and education have been proven by numerous researches to be critical for a successful life and career and a healthy society.

Welfare and Child Care builds the needed expertise and skills for professional child care. Graduates are prepared to work with children of different levels, first of all, as educators, as supervisor of child-care facilities, as well as experts for various social programs within the institutions that deal with child care.

Dean

Saranda Shatri

Dean

Saranda Shatri u lind në Prishtinë, në vitin 1983. Studimet themelore i ka përfunduar në Fakultetin Filozofik – dega Pedagogji Speciale, kurse ato pasdiplomike i ka përfunduar në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës, ku mori titullin Doktor i Shkencave në Pedagogji.

Që nga tetori i vitit 2014 është punësuar si ligjëruese e rregullt në Fakultetin e Shkencave Sociale në Kolegjin AAB, dhe aktualisht është prodekane në këtë fakultet.

Ka botuar një varg punimesh shkencore, po ashtu ka botuar librin studimor me titull “Qasja e arsimtarëve të shkollave të rregullta, shkollave speciale dhe shkollave me klasë të bashkëngjitura drejt gjithëpërfshirjes”.

Ligjëron lëndët:

Pedagogji sociale

Praktika pedagogjike

CV