Shërbimi i TI-së

Një nga sektorët më të rëndësishëm organizativ në AAB është edhe Shërbimi i Teknologjisë Informative (TI).
AAB krahas angazhimeve të vazhdueshme për të siguruar studime cilësore, një rëndësi të veçantë i kushton edhe përparimit teknologjik. Si lider në arsimin e lartë jopublik, AAB mban primatin edhe në zhvillimin e infrastrukturës teknologjike në institucionet e arsimit universitar.
Shërbimi i TI-së në AAB, është përgjegjës për digjitalizimin e të gjitha shërbimeve, duke filluar nga shërbimet administrative, duke i dhënë prioritet të veçantë edhe digjitalizimit të veprimtarisë akademike përmes platformave elektronike.

 

Shërbimi i TI-së në AAB, përbëhet nga këto departamente:

  • Departamenti i rrjetit (network)
  • Departamenti i zhvillimit softuerik (software departament), dhe
  • Departamenti i mirëmbajtjes

Departamenti i rrjetit,

përkujdeset për infrastrukturën dhe mirëmbajtjen e rrjetit në të gjitha kampuset e AAB-së, në Prishtinë, Ferizaj e Gjakovë.
Përgjegjës i këtij departamenti:

Departamenti i zhvillimit softuerik,

përbëhet nga dy zyra:
Zyra e zhvillimit të Sistemeve për Menaxhimin e Shërbimeve, dhe
Zyra për web-zhvillim

Në Zyrën për zhvillimin e sistemeve për Menaxhimin e Shërbimeve, janë të angazhuar:

Shkëlqim Mifari, zhvillues

[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 102

Samir Dalipi, zhvillues

[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 102

Në kuadër të Zyrës për web-zhvillim, janë të angazhuar:

Besfort Mehmeti, web designer/zhvillues

[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 182

Departamenti i mirëmbajtjes në Shërbimin e TI-së,

përkujdeset për mirëmbajtjen e të gjitha pajisjeve teknologjike në të gjitha kampuset e AAB-së, në Prishtinë, Ferizaj e Gjakovë.

Përgjegjës i këtij departamenti:

Armend Nuredini

[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 119

Rrahman Drenica

[email protected]

tel.: +381(0)38 600 005, lok. 119

Bunjamin Ameti 

[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 119

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19