MA.

Albulena Borovci

Ligjëron lëndët:

  • Historia e Kostumeve dhe Modës II
  • Historia e kostumit dhe Modës I