Dr. sc.

Arbëresha Loxha

Ligjëron lëndët:

  • Menaxhimi i operacioneve