Prof. ass. Dr.

Artan Fejzullahu

Përgjegjës për punë praktike dhe për mentorimin e studentëve

Ligjëron lëndën:

  • Hyrje ne te drejten,
  • Interpretimi i së drejtës
  • Kontrolli Gjyqësor i Aktit Administrativ

CV