Prof. ass. dr.

Avni Pllana

Ligjëron lëndët:

  • Interface njeri- kompjuter
  • Lojrat matematikore

CV