Prof. asoc. dr.

Blerim Sylejmani

Ligjëron lëndët:

  • Futboll
  • Metodologji e Hulumtimit me Statistike