Dr. sc.

Erblina Pira

Mban ushtrimet e lëndës:

  • Menaxhimi i operacioneve
  • Qeverisja e korporatave