PhD. Cand.

Florian Dushi

Mban ushtrimet e lëndës:

Historia e shtetit dhe e së drejtës

 

CV