Hekuran Krasniqi

Ligjëron lëndën:

Regjistrimi dhe dizajnimi i zërit në studio

CV