MA.

Kristina Palokaj

Ligjëron lëndët:

Forma muzikore I

Forma Muzikore II

Harmoni I

Harmoni III – me analize

Harmoni stilesh