Prof. dr.

Masar Stavileci

He was a professor at the AAB University and was its first Rector. He finished his Elementary and Secondary school in Pristina and his undergraduate studies at the University of Belgrade. He specialized at the University of Zagreb and the Sorbonne, in Paris. He completed his master studies in Zagreb earning the degree of Master of Philology. He engaged in doctoral scientific research mainly in Paris and in Tirana. He finished his PhD studies at the Faculty of Philology at the University of Pristina where he also taught as a Full Professor until 2003.

Masar Stavileci has published a considerable number of critical and literary studies in newspapers and magazines in Kosovo, Albania, France, England, and in some of the former Yugoslav republics.He participated in congresses, symposia, sessions and research projects of national and international characters. He has been active in the field of literary translations from foreign languages into Albanian language. He translated the novel Neveriaof the great French philosopher and writerJ.P. Sartre.

Apart from these, he has published several books including: “Illuminismin the Albanian National Renaissance Literature”, Pristina, 1990; “French literary themes”, Pristina, 1996; “An apology to the Albanian issue”, Pristina, 1998; “Albanian illuminism”, ed. II; Tirana, 2000, “Elements of literary stylistics”, Pristina, 2005; “An apology to the Albanian issue”, bot. III, on the 100th Anniversary of Independence, Tirana, 2012.

  • +383 38 600 005

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19