MA.

Qefsere Bajraktari

Assistent

Ligjëron lëndën:

Kujdesi shëndetësor në komunitet – kujdesi shtëpiak

CV