Revista Thesis

Thesis
është Revistë Kërkimore Ndërkombëtare e botuar nga BPrAL AAB, dy herë në vit – ediconi i pranverës dhe vjeshtës.

BOTUES

MST PLUS d.o.o. – Nova Cesta 52, 10000 Zagreb, Kroaci, në bashkëpunim me

BPrAL AAB, Prishtinë, Kosovë

 

KRYEREDAKTOR

Hasan Saliu, AAB BPrAL

 

 

KËSHILLI REDAKTUES

Blerta Prevalla, AAB BPrAL

Bujar Demjaha, AAB BPrAL
Bujar Tafa, AAB BPrAL

Rrustem Buzhala, AAB BPrAL

Fatmir Pireva, AAB BPrAL

Shaip Bytyci, AAB BPrAL
Mimoza Kamberi, AAB BPrAL

Muhamet Kelmendi, AAB BPrAL

Petrit Bushi, AAB BPRaL

Shemsedin Vehapi, AAB BPrAL

Urim Sallauka, AAB BPrAL

Venera Llunji, AAB BPrAL

Idriz Sopjani, AAB BPrAL

 

KËSHILLI REDAKTUES NDËRKOMBËTAR

Lulzim Tafa, rektor i AAB BPrAL, Prishtinë

Artan Fuga, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë

Cécile Vrain, Ecole Supérieure de Journalisme, Paris.

Derek Elzein, Université Paris Descartes, Paris

Denis Poniž, Universiteti i Lubjanës

Hamit Kaba, Instituti i Historisë, Tiranë

Ivo Banac, Universiteti i Yale-it

Jožef Kunić, Asociacioni Slloven për Marrëdhënie me Jashtë

Lulzim Hana, Instituti i Ekonomisë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë

Ramo Masleša, Universiteti i Sarajevës

Samir Arnautović, Universiteti i Sarajevës

Šerbo Rastoder, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë

Teuta Arifi, Universiteti i Evropës Juglindore, Maqedoni

 

ZYRA E REDAKSISË

AAB BPrAL

Zona Industriale Prishtinë-Fushë Kosovë

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel.: +381(0) 38 600 005, lok. 158; 176

url. www.aab-edu.net

mail: [email protected]

 

Redaktor Teknik dhe ballina: Besfort Mehmeti

Të gjithë artikujt duhet të dorëzohen në zyrën e redaksisë në versionin elektronik!

E drejta e autorësisë

Të gjitha të drejtat, për të gjithë artikujt e botuar në Thesis Kosova i takojnë vet autorëve!

 
Abonimi

Abonimi vjetor  – katër botime

abonimi individual – 40.00 €

abonimi institucional – 80.00 €

abonimi për një botim – 15.00 €

Çmimi përfshin edhe shërbimet postare!

Pagesa duhet të bëhet në xhirollogarinë e Kolegjit AAB

att. Thesis Kosova abonim

VETËM PËR PAGESA NDËRKOMBËTARE!!!

Intermediary Bank

LJBASI2X

Nova Ljubljanska Banka d.d.

Ljubljana, Slovenia

 

Beneficiary Bank

SI56029130253418174

NLB Prishtina

Rr. Rexhep Luci no.5

Prishtina, Kosova – UNMIK

 

Final Beneficiary

17-00-2000000843.53

UNIVERSITETI AAB

Prishtine KOSOVE

PËR PAGESA NË VEND PËRDOREN VETËM KËTO TË

DHËNA (FINAL BENEFICIARY) !!!

 

 

INSTITUTI AAB
APLIKO