Revista Thesis

  Thesis
  është Revistë Kërkimore Ndërkombëtare e botuar nga BPrAL AAB, dy herë në vit – ediconi i pranverës dhe vjeshtës.

  BOTUES

  MST PLUS d.o.o. – Nova Cesta 52, 10000 Zagreb, Kroaci, në bashkëpunim me

  BPrAL AAB, Prishtinë, Kosovë

   

  KRYEREDAKTOR

  Hasan Saliu, AAB BPrAL

   

   

  KËSHILLI REDAKTUES

  Blerta Prevalla, AAB BPrAL

  Bujar Demjaha, AAB BPrAL
  Bujar Tafa, AAB BPrAL

  Rrustem Buzhala, AAB BPrAL

  Fatmir Pireva, AAB BPrAL

  Shaip Bytyci, AAB BPrAL
  Mimoza Kamberi, AAB BPrAL

  Muhamet Kelmendi, AAB BPrAL

  Petrit Bushi, AAB BPRaL

  Shemsedin Vehapi, AAB BPrAL

  Urim Sallauka, AAB BPrAL

  Venera Llunji, AAB BPrAL

  Idriz Sopjani, AAB BPrAL

   

  KËSHILLI REDAKTUES NDËRKOMBËTAR

  Lulzim Tafa, rektor i AAB BPrAL, Prishtinë

  Artan Fuga, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë

  Cécile Vrain, Ecole Supérieure de Journalisme, Paris.

  Derek Elzein, Université Paris Descartes, Paris

  Denis Poniž, Universiteti i Lubjanës

  Hamit Kaba, Instituti i Historisë, Tiranë

  Ivo Banac, Universiteti i Yale-it

  Jožef Kunić, Asociacioni Slloven për Marrëdhënie me Jashtë

  Lulzim Hana, Instituti i Ekonomisë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë

  Ramo Masleša, Universiteti i Sarajevës

  Samir Arnautović, Universiteti i Sarajevës

  Šerbo Rastoder, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë

  Teuta Arifi, Universiteti i Evropës Juglindore, Maqedoni

   

  ZYRA E REDAKSISË

  AAB BPrAL

  Zona Industriale Prishtinë-Fushë Kosovë

  10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

  Tel.: +381(0) 38 600 005, lok. 158; 176

  url. www.aab-edu.net

  mail: [email protected]

   

  Redaktor Teknik dhe ballina: Besfort Mehmeti

  Të gjithë artikujt duhet të dorëzohen në zyrën e redaksisë në versionin elektronik!

  E drejta e autorësisë

  Të gjitha të drejtat, për të gjithë artikujt e botuar në Thesis Kosova i takojnë vet autorëve!

   
  Abonimi

  Abonimi vjetor  – katër botime

  abonimi individual – 40.00 €

  abonimi institucional – 80.00 €

  abonimi për një botim – 15.00 €

  Çmimi përfshin edhe shërbimet postare!

  Pagesa duhet të bëhet në xhirollogarinë e Kolegjit AAB

  att. Thesis Kosova abonim

  VETËM PËR PAGESA NDËRKOMBËTARE!!!

  Intermediary Bank

  LJBASI2X

  Nova Ljubljanska Banka d.d.

  Ljubljana, Slovenia

   

  Beneficiary Bank

  SI56029130253418174

  NLB Prishtina

  Rr. Rexhep Luci no.5

  Prishtina, Kosova – UNMIK

   

  Final Beneficiary

  17-00-2000000843.53

  UNIVERSITETI AAB

  Prishtine KOSOVE

  PËR PAGESA NË VEND PËRDOREN VETËM KËTO TË

  DHËNA (FINAL BENEFICIARY) !!!

   

   

  INSTITUTI AAB
  APLIKO