Revista Thesis

Thesis

Thesis është revistë shkencore ndërkombëtare e Kolegjit AAB, me ISSN 1848-4298. Revista del dy herë brenda vitit, edicioni i qershorit dhe edicioni i dhjetorit. Aplikon recensionin e dyfishtë anonim, që do të thotë se recensenti nuk e di identitetin e autorit dhe as autori nuk e di se kush është vlerësuesi i artikullit të tij.

Autori nuk ngarkohet me tarifa për dërgimin apo publikimin e artikullit.

Botues

MST PLUS d.o.o. – Nova Cesta 52, 10000 Zagreb, Kroaci, në bashkëpunim me Kolegji AAB, Prishtinë, Kosovë

Kryeredaktor

Hasan Saliu, AAB BPrAL

Këshilli redaktues

 • Artan Fuga, Universiteti i Tiranës, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, Shqipëri
 • Cécile Vrain, Ecole Supérieure de Journalisme, Paris, Francë
 • Denis Poniž, Universiteti i Lubjanës, Slloveni
 • Derek Elzein, Université Paris Descartes, Paris, Francë
 • Duško Modly, Universiteti i Zagrebit
 • Ivo Banac, Yale University, ShBA
 • Jožef Kunić, Slovenian Association for International Relations, Slloveni
 • Letizia Materassi, Universiteti i Firences, Italy
 • Lulzim Tafa, Kolegji AAB, Prishtina, Kosovë
 • Margarita Kefalaki, Communication Institute of Greece, Hellenic Open University, Greqi
 • Nedžad Korajlić – Universiteti i Sarajevës, Bosnjë e Hercegovinë
 • Pierluigi Musarò, Universiteti i Bolonjës& London School of Economics, Itali
 • Ramo Masleša, Universiteti i Sarajevës, Bosnjë e Hercegovina
 • Rolando Marini, Universita per Stranieri, Peruxha, Itali
 • Rubin Zemon, Balkan University, Shkup, Maqedoni
 • Samir Arnautović, Universiteti i Sarajevës, Bosnjë e Hercegovina
 • Šerbo Rastoder, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë, Mal i Zi
 • Silvia Pezzoli, Universiteti i Firences, Itali
 • Huseyin Uzunboylu, Near East University, Turqi
 • Teuta Arifi, UEJL, Tetovë, Maqedoni.
 • Valentina Gulevska, Universiteti “Shen Klimenti i Ohrit”, Manastir, Maqedoni

Zyra e redaksisë

AAB BPrAL
Zona Industriale Prishtinë-Fushë Kosovë
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel.: +381(0) 38 600 005, lok. 158; 176
url. www.aab-edu.net
e-mail: [email protected]
[email protected]

Redaktor Teknik dhe ballina: Besfort Mehmeti
Të gjithë artikujt duhet të dorëzohen në zyrën e redaksisë në versionin elektronik!

E drejta e autorësisë

Të gjitha të drejtat, për të gjithë artikujt e botuar në Thesis Kosova i takojnë vetë autorëve!

Abonimi

Abonimi vjetor
Abonimi individual – 40.00 €
Abonimi institucional – 80.00 €
Abonimi për një botim – 15.00 €

Çmimi përfshin edhe shërbimet postare!

Pagesa duhet të bëhet në xhirollogarinë e Kolegjit AAB
att. Thesis Kosova abonim

Vetëm Për Pagesa Ndërkombëtare!!!
Intermediary Bank
LJBASI2X
Nova Ljubljanska Banka d.d.
Ljubljana, Slovenia

Beneficiary Bank

SI56029130253418174
NLB Prishtina
Rr. Rexhep Luci no.5
Prishtina, Kosova

Final Beneficiary

17-00-2000000843.53
UNIVERSITETI AAB
Prishtine KOSOVE
Për pagesa në vend përdoren vetëm këto të
dhëna (final beneficiary) !!!

Revista Thesis:
Informacione të plota dhe arkivin e numrave të rinj të revistës i gjeni në:
thesis-journal.net