Revista Thesis

Thesis

Thesis është revistë shkencore ndërkombëtare e Kolegjit AAB e cila del dy herë brenda vitit, edicioni i qershorit dhe edicioni i dhjetorit. Aplikon recensionin e dyfishtë anonim, që do të thotë se recensenti nuk e di identitetin e autorit dhe as autori nuk e di se kush është vlerësuesi i artikullit të tij.  

 

BOTUES

MST PLUS d.o.o. – Nova Cesta 52, 10000 Zagreb, Kroaci, në bashkëpunim me

Kolegji AAB, Prishtinë, Kosovë

 

KRYEREDAKTOR

Hasan Saliu, AAB BPrAL

 

 Këshilli redaktues

Artan Fuga, Universiteti i Tiranës, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, Shqipëri

Cécile Vrain, Ecole Supérieure de Journalisme, Paris, Francë

Denis Poniž,  Universiteti i Lubjanës, Slloveni

Derek Elzein, Université Paris Descartes, Paris, Francë

Ivo Banac, Yale University, ShBA

Jožef Kunić, Slovenian Association for International Relations, Slloveni

Letizzia Materassi, Universiteti i Firences, Italy

Lulzim Hana, Instituti i Ekonomisë, Akademia e Shkencave, Tiranë, Shqipëri

Lulzim Tafa, Kolegji AAB, Prishtina, Kosovë

Margerita Kefalaki, Communication Institute of Greece, Hellenic Open University, Greqi

Nedžad Korajlić – Universiteti i Sarajevës, Bosnjë e Hercegovinë

Pierluigi Musarò, Universiteti i Bolonjës& London School of Economics, Itali

Ramo Masleša, Universiteti i Sarajevës, Bosnjë e Hercegovina

Rolando Marini, Universita per Stranieri, Peruxha, Itali

Rubin Zemon, Balkan University, Shkup, Maqedoni

Samir Arnautović, Universiteti i Sarajevës, Bosnjë e Hercegovina

Šerbo Rastoder, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë, Mal i Zi

Silvia Pezoli, Universiteti i Firences, Itali

Huseyin Uzunboylu, Near East University, Turqi

Teuta Arifi, UEJL, Tetovë, Maqedoni.

 

ZYRA E REDAKSISË

AAB BPrAL

Zona Industriale Prishtinë-Fushë Kosovë

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel.: +381(0) 38 600 005, lok. 158; 176

url. www.aab-edu.net

e-mail: [email protected]

          [email protected]

 

Redaktor Teknik dhe ballina: Besfort Mehmeti

Të gjithë artikujt duhet të dorëzohen në zyrën e redaksisë në versionin elektronik!

E drejta e autorësisë

Të gjitha të drejtat, për të gjithë artikujt e botuar në Thesis Kosova i takojnë vetë autorëve!

 
Abonimi

Abonimi vjetor  – katër botime

abonimi individual – 40.00 €

abonimi institucional – 80.00 €

abonimi për një botim – 15.00 €

Çmimi përfshin edhe shërbimet postare!

Pagesa duhet të bëhet në xhirollogarinë e Kolegjit AAB

att. Thesis Kosova abonim

VETËM PËR PAGESA NDËRKOMBËTARE!!!

Intermediary Bank

LJBASI2X

Nova Ljubljanska Banka d.d.

Ljubljana, Slovenia

 

Beneficiary Bank

SI56029130253418174

NLB Prishtina

Rr. Rexhep Luci no.5

Prishtina, Kosova – UNMIK

 

Final Beneficiary

17-00-2000000843.53

UNIVERSITETI AAB

Prishtine KOSOVE

PËR PAGESA NË VEND PËRDOREN VETËM KËTO TË

DHËNA (FINAL BENEFICIARY) !!!

 

 

INSTITUTI AAB
APLIKO