AAB College’s Faculty of Mass Communication and AJK sign cooperation agreement to increase professionalism in Kosovo journalism

23 September 2021

The Faculty of Mass Communication (FMK) and the Association of Journalists of Kosovo – AJK signed a cooperation agreement in order to increase the professionalism of journalists and further training of journalism students through joint activities.

Vice Dean of FMK, Prof. Asst. Dr. Gazmend Abrashi and the executive director of AJK, Mrs. Getoarbë Mulliqi Bojaj, expressed their readiness for joint activities to further and enhance the professionalism of journalism in Kosovo.

The parties agreed to cooperate in the exchange of experiences, trainings by AAB College experts for specific needs of AJK, lectures by journalists invited by AJK for foreign students or scholars, partnerships in organizing conferences, symposia, tribunes, as well as other forms of mutual interest, which affect the advancement of professional journalism and media studies in Kosovo.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19