AAB College’s Faculty of Psychology and CPSMR sign cooperation agreement

18 November 2021

At the premises of AAB College, the directors of the Faculty of Psychology and the Center for Psycho-social and Medical Research-CPSMR signed a cooperation agreement.

On the basis of this memorandum, both institutions pledge to cooperate in the organization of the International Scientific Conference on Health, Welfare, Education and the Rights of the Child, which will be held on
01 and 02 June 2022 at AAB College.

In this conference, scientific findings from local and international researchers on Health, Welfare, Education and Children’s Rights will be presented. The call for abstracts for the conference will open soon.

Both partners of this agreement expressed mutual interest in continuing to strengthen cooperation in other research and intervention activities and projects which are important to the community.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19