Fakulteti i Psikologjisë dhe QHPSM nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi

18 Nëntor 2021

Në ambientet e Kolegjit AAB, drejtuesit e Fakultetit të Psikologjisë dhe Qendrës për Hulumtime Psiko-sociale dhe Mjekësore-QHPSM, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi.

Mbi bazën e këtij memorandumi, të dyja institucionet zotohen të bashkëpunojnë në organizimin e Konferencës Ndërkombëtare Shkencore mbi Shëndetin, Mirëqenien, Edukimin dhe të Drejtat e Fëmijëve, e cila do të mbahet më
01 dhe 02 Qershor 2022 Kolegjin AAB.

Në këtë konferencë, do të prezantohen gjetje shkencore nga studiues vendorë dhe ndërkombëtarë për Shëndetin, Mirëqenien, Edukimin dhe të Drejtat e Fëmijëve, ndërsa thirrja për abstrakte për konferencë do të hapet së shpejti.

Të dy partnerët Kolegji AAB, Fakulteti i Psikologjisë dhe QHPSM shprehën interesimin e ndërsjellë që të vazhdojnë dhe fuqizojnë bashkëpunimin edhe në aktivitete e projekte tjera hulumtuese dhe intervenuese me rëndësi komunitare.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19