AROUND 100 LOCAL AND INTERNATIONAL AUTHORS TAKE PART IN THE CONFERENCE “THE PERSPECTIVE OF INTEGRATION OF THE WESTERN BALKANS INTO THE EU”

21 April 2021

On Friday and Saturday, April 23 and 24, 2021, the International Scientific Conference “The perspective of integration of the Western Balkans into the EU” will take place. This International scientific conference is organized by AAB College in cooperation with partner universities from Albania, Northern Macedonia and Croatia. 

Around 100 authors from Kosovo, Albania, Macedonia, Croatia, USA, Australia, Belgium, and Bulgaria spread into 8 different panels will be presenting their findings in this conference. 

The conference seeks to answer the following questions:

Primary speakers of this conference will be:

This conference is co-organized by the South East European University in Tetovo (Northern Macedonia); Josip Juraj Strossmayer University, Osijek (Croatia); Kosovo Academy for Public Safety (Kosovo); Aleksandër Moisiu University, Durrës (Albania); Fan S. Noli University, Korça; FON University, Skopje (Northern Macedonia).

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19