KNUP- “Prishtina, metropolis or … !?”

Prishtinë: 28.05.2008 - 28.05.2008

Type: Konferencë Shkencore

Organizer:

Faculty of Architecture, AAB College