KNUP-“Prishtina, metropol ose…!?”

Prishtinë: 28.05.2008 - 28.05.2008

Tipi: Konferencë Shkencore

Organizator:

Fakulteti i Arkitekturës, Kolegji AAB