Painting and Visual Arts

Aim and program profile

The BA Program of Painting and Visual Arts allows the transformations of the contemporary artistic practices, softening the disciplinary borders of fine arts in order to incorporate a new approach to the design practice and the interaction with the different productive and social environments. Therefore, the program aims the training and preparation of students for development of multiple artistic forms and to be able to experiment and reinterpret the traditional academic approach; it also encourages them to investigate the relationship between painting and other visual arts as well as the relationship between image and project, with the aim of reflecting on the role of “being artistic” in the contemporary society. In fact, besides painting, students also deal with areas of photography, video-art, performing arts, sculpture, and surrounding environment.

Expected learning outcomes

They will be able to work as: – Creative Director, – Visual Designer, – Course Manager – Company of visual arts. – Lecturer / trainer

Academic level and degree

At successful completion of all courses foreseen by the study program and after having defended the thesis in Painting and Visual Arts, the student is awarded the academic degree of Bachelor, Bachelor of Arts – in Panting and Visual Arts.

Duration of studies and workload

Studies in the Program of Painting and Visual Arts last for three years or six semesters. Semesters are organized in such a way that they last for 15 weeks each.

Year I

Painting and Visual Arts I- Painting I 9 ETCS

.

Drawing Basic Drawing 6 ETCS

.

Artistic Anatomy Body sceleton 3 ETCS

.

History of Modern Art 3 ETCS

.

Painting Techniques and Technologies Painting Techniques 3 ETCS

.

English language – 1 3 ETCS

.

Nudo 3 ETCS

.

Graphics High printing 3 ETCS

.

Painting and Visual Arts I Design for Painting I 9 ETCS

.

Drawing Illustration 6 ETCS

.

Artistic Anatomy Body Musculus 3 ETCS

.

History of Contemporary Art 3 ETCS

.

Painting Techniques and Technologies- Digital Drawing- Print-Making 3 ETCS

.

English language 3 ETCS

.

Phenomenology of Contemporary Arts- Visual Culture- Theory and History of Video art 3 ETCS

.

Graphics Flat printing 3 ETCS

.

Perspective 3 ETCS

.

Year II

Painting and Visual Arts II 9 ETCS

.

History of Art – Prehistoric to Middle Age 3 ETCS

.

Visual Arts Techniques and Technologies 3 ETCS

.

Video-installations (Video art) ETCS

.

Photography ETCS

.

Drawing II 3ETCS

.

Graphics 3 ETCS

.

Illustration 3 ETCS

.

Urban design II 3 ETCS

.

Painting and Visual Arts II 9 ETCS

.

History of Art – Romanesque to Renaissance 3 ETCS

.

Video-installations (Video art) 6 ETCS

.

Photography 6 ETCS

.

Drawing II 3 (with analysis) 3 ETCS

.

Drawing II 3 ETCS

.

Sculpture 3 ETCS

.

Print-Making 3 ETCS

.

Year III

Contemporary Art and Critics 6 ETCS

.

Painting and Visual Arts III 9 ETCS

.

Cultural Anthropology 9 ETCS

.

Drawing III 3 ETCS

.

Public Art 3 ETCS

.

History of Cinema and Video 3 ETCS

.

Painting and Visual Arts III 9 ETCS

.

Visual Arts Techniques and Technologies 3 ETCS

.

Drawing III 3 ETCS

.

Diploma Project 12 ETCS

.

Decoration 3 ETCS

.

VIDEOART 3 ETCS

.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19