Shkenca Sociale

Programi i Mirëqenies dhe Kujdesit ndaj Fëmijëve është krejt unik në tërësinë e tij dhe nuk ka një program të ngjashëm në Kosovë dhe në rajon. Është një program që ngërthen në vete edukimin e fëmijëve të moshave të reja, orientimin dhe përcjelljen e zhvillimit të tyre psiko-fizik dhe socializmin e tyre.

Një vendi në tranzicion siç është Kosova, njerëzit e këtij profili i janë të domosdoshëm për të kapërcyer sa më lehtë dhe me sa më pak dhimbje procesin e transformimit shoqëror, ku fëmija është pasuria më e çmueshme dhe më e lëndueshme njëkohësisht.

Programi Mirëqenie dhe Kujdes ndaj Fëmijës është program mjaft i veçantë i cili nxjerr kuadro të specializuara për përkujdes profesional ndaj fëmijës. Të diplomuarit janë të përgatitur për të punuar me fëmijët e niveleve të ndryshme, para së gjithash si edukatorë, si mbikëqyrës çerdhesh e kopshtesh, si dhe ekspertë programesh të ndryshme sociale në kuadër të institucioneve që merren më kujdesin ndaj fëmijës.

Dekanati

Hysen Kasumi

Dekan

Hysen Kasumi u lind më 03 shtator 1976, në Rahovicë – Preshevë.Ka mbaruar Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Katedra e Gjuhës dhe të Letërsisë Angleze.Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit Europian të Tiranës, Departamenti Psikologji – Pedagogji, me temë: “Strategji dhe Metoda Efektive të Rritjes së Cilësisë së Përvetësimit të Gjuhës Angleze”.

Ka përvojë pune nga viti 2000 si mësimdhënës i Gjuhës Angleze në disa shkolla private dhe publike si “The Cambridge School”,Shkolla e Mesme Ekonomike “Hoxhë Kadri Prishtina”, poashtu edhe në institucione të Republikës së Kosovës si: Bankë Kombëtare, Ministri të Punëve të Brendshme, Ministri të Punëve të Jashtme, Agjension Kadastral të Kosovës, Parlamentin e Kosovës, etj. Ai ka punuar edhe si përkthyes për disa organizata ndërkombëtare si: OSBE dhe Mjekët pa Kufi.

Si ligjërues i Gjuhës Angleze HysenKasumi punon në Kolegjin AAB që nga viti 2012 ku edhe ligjëron lëndën “Metodologjia e Mësimdhënies së Gjuhës Angleze”. Ai poashtu ligjëron edhe në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Mjekësisë nga viti 2008, si ligjërues i lëndës “Anglishtja e Mjekësisë”.

Ka marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare dhe kombëtare, në fushën e Metodologjisë së Mësimdhënies.

Është dekan i Fakultetit të Shkencave Sociale të Kolegjit AAB.

Publikimet:

Applicability of Kosovo Curriculum for English language in upper secondary schools
CLASS SIZE IN CORRELATION WITH STUDENTS PERFORMANCE IN ENGLISH LANGUAGE

Ligjëron lëndët:

Të shkruarit e temës së diplomës

Metodologjia e mësimdhënies së gjuhës angleze

Gjuhë angleze

Saranda Shatri

Prodekane Përgjegjëse për sigurimin e cilësisë

Saranda Shatri studimet themelore i ka përfunduar në Fakultetin Filozofik – dega Pedagogji Speciale, kurse ato pasdiplomike i ka përfunduar në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, tani vijon studimet e doktoratës në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës.

Që nga tetori i vitit 2014 është punësuar si ligjëruese e rregullt në Fakultetin e Shkencave Sociale në Kolegjin AAB, dhe aktualisht është prodekane në këtë fakultet.

Vlen të përmendet se deri më tani ka botuar një varg punimesh shkencore, po ashtu ka botuar librin studimor me titull “Qasja e arsimtarëve të shkollave të rregullta, shkollave speciale dhe shkollave me klasë të bashkëngjitura drejt gjithëpërfshirjes”.

Ligjëron lëndët:

Pedagogji sociale

Praktika pedagogjike

Elizabeta Qarri

Prodekane

Elizabetë Qarri Musliu, u lind në Prishtinë. Studimet themelore i përfundoi në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, ku mori titullin Pianiste e Diplomuar, ndërsa studimet posdiplomike i përfundoi në fushën e Pedagogjisë Muzikore në Universitetin “Kiril i Metodij” në Shkup dhe mori titullin Magjistër i Shkencave Muzikore.

Nga viti 1993 ka punuar aktivisht si profesoreshë e pianos dhe korepetitore në shkollën e muzikës “Prenk Jakova” në Prishtinë, nga viti 2004-2015 ligjëruese dhe korepetitore në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës, në vitin 2015 ligjëruese e lëndës “ Bazat e Pedagogjisë Muzikore me Metodologji” në Universitetin e Prizrenit ‘’Ukshin Hoti”, nga viti 2014 ligjëruese në Fakultetin e Arteve-Dega e Muzikologjisë në Kolegjin AAB, etj.

Ka qenë e angazhuar në shumë komisione si hartuese apo anëtare në cilësi të ekspertes në fushën e planplogrameve nga fusha e arsimit muzikor, si dhe anëtare në hartimin e disa strategjive që lidhen me fushën e Arsimit dhe Kulturës. Ka pasur një aktivitet të pasur me koncerte në fushën e pianos brenda dhe jashtë vendit, anëtare jurie në komisione të rëndësishme si dhe ka botuar shkrime të shumta nga fusha e artit dhe edukimit muzikor. Ka përfunduar disa trajnime në fushën e Menaxhimit Arsimor, si: “Teaching Methodology and Academic Writing” (2004);” Hope Fellowships- Menaging People and Organizations, Operations Menagment, Strategic Thinking and Planning” (2007), etj.

Ka qenë anëtare e Këshillit Drejtues të Filharmonisë, Operës dhe Baletit të Kosovës (2010-2014), drejtore e Shkollës “ Prenk Jakova” (2009-2013); prodekane dhe dekane në Fakultetin e Shkencave Sociale në Kolegjin AAB (2013-2015), etj. Ka një aktivitet të shquar në fushën e krijimtarisë muzikore ku është shpërblyer edhe me çmime dhe mirënjohje të shumta. Nga viti 2015 është anëtare e bordit drejtues të British School of Kosova. Aktualisht është ligjëruese e lëndës së muzikës dhe prodekane në Fakultetin e Shkencave Sociale.

Ligjëron lëndën:

  • Muzikë