Faculty of Architecture at AAB College, part of the “Urban Data Kosovo” an American project of the Massachusetts Institute of Technology

21 October 2021

The Faculty of Architecture of AAB College is going to be part of the “Urban Data Kosovo” project, which is funded by the US Embassy in Prishtina and administered by KUSA, which is organized by KAF (Kosovo Foundation for Architecture).

On the occasion of the start of the project, Rector Bujar Demjaha and representatives of the Faculty of Architecture of AAB College, in a meeting, received the representative of the Center for Advanced Urbanism from the Massachusetts Institute of Technology (MIT), Professor Sarah Williams, and Mr. Bekim Ramku, director of the NGO KAF (Kosovo Foundation for Architecture).

The main objective of “Urban Data Kosovo” is the exchange of advanced urbanism expertise by researchers and academic staff of MIT with the academic staff of the faculties of architecture in Kosovo. The purpose of this program is to bring new knowledge on urban data collection, training and information exchange in Kosovo universities.

The project has now started, and the first phase sets off with the meeting of the project leaders with the institutions that will be involved in this project. The following phase of the project is the visit of the Kosovar academic staff to the USA, to the center for advanced urbanism, MIT; continuing with several weekly workshops in Kosovo, while the entire project is scheduled to be completed in July 2022.

The main result of this project is the reflection in the existing curricula in the faculties of architecture in Kosovo, in particular the subjects of urbanism, with a focus on the integration of contemporary spatial analytical tools and methodologies.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19