Kandidati Veton Azemi mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

4 July 2018

 Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 04 Korrik  2018 (e mërkurë) në ora 12:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Veton Azemi, mbron temën e masterit:

 

“Dallimi në disa karakteristika morfologjike në mes të futbollistëve sipas pozicioneve.”

 

para komisionit:

 

Prof. Ass. Dr. Shemsedin Vehapi, kryetar

Prof. Ass. Dr. Mimoza Shkodraj, mentor

Prof. Ass. Dr. Fatmir Pireva, anëtar

Share: