Konkurs për regjistrimin e studentëve 2019/20

30 Korrik, 2019

Kolegjit AAB ka shpallur konkursin për regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2019/20, në të gjitha kampuset: Prishtinë, Ferizaj dhe Gjakovë. Të gjithë të interesuarit, të cilët e kanë përfunduar  shkollën e mesme dhe maturën shtetërore mund të regjistrohen në programet e akredituara në nivelit Bachelor, ndërsa kandidatët që kanë mbaruar studimet e […]

Më shumë »
  • 75% e studentëve të diplomuar

    janë në marrëdhënie pune

  • 37 programe

    Bachelor dhe Master

19 Tetor, 2019

Bashkëpunimi i Kolegjit AAB me universitete ndërkombëtare ka bërë që një numër i madh i studentëve të kenë mundësinë të vazhdojnë studimet një semestrale apo vjetore pranë universiteteve botërore. E tillë është studentja e Fakultetit të Gjuhës Angleze, Valbona Bytyqi. Si studente shembullore ajo ka fituar bursë të plotë për të vazhduar studimet e Gjuhës […]

AAB
partnerët

AAB
SOCIAL

Facebook

INSTITUTI AAB
APLIKO