AAB in the media

In this column are available the most important news for the activities that are carried out in the faculties and other sectors of the AAB, and some of them are also presented in the local media and beyond. 

International Scientific Conference “Media History and Media Transformations”

Lulzim Tafa, winner of the first international prize for literature “Radovan Zogović”

Faculty of Economics of AAB College has signed a memorandum with the Ministry of Finance!

Lulzim Tafa poet in Montenegrin language

Kosovo became with the most modern theater in the region, with the inauguration of AAB Theatre “Faruk Begolli”

AAB College honored with International Award for Human Rights, former NATO spokesman, Mr. Jamie Shea

Prof. Tomasz Kamusella: Kosovo shall create an appropriate environment for diversity

Gender equality – fundamental value for democratic development of the society

Athanassiadou: Greece does not exclude the possibility of recognizing the Kosovo independence

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19