ONLINE WORKSHOP ON PROJECTING GEOSPATIAL POINTS ON EQUIRECTANGULAR MAPS

16 April 2021

The next workshop organized by the Faculty of Computer Science at AAB will be on the projection of geospatial points on the Equirectangular maps and will be held online, on Wednesday, April 21, 2021, starting at 20:00.

In this workshop, participants will be introduced to cartographic projections, which have seen use even 2000 years ago! Wikipedia alone can find over 40 types of projections, which are presented in different ways and are based on various mathematical models ranging from the simplest to the most complex.

Among the simplest and most practical projections for use is the Equirectangular projection, which distorts reality but can very easily find geospatial points through the use of software.

In this workshop, we will get acquainted with the Equirectangular maps and the method of projecting the geospatial points on these maps through code, where we will specifically see the location of the cities through Latitude and Longitude.

Those interested can apply via email: [email protected] The workshop will be held online on Wednesday, April 21 at 20:00.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19