MA.

Agron Vula

Ligjëron lëndët:

  • Menaxhim i produksionit