Agron Vula

Ligjëron lëndët:

  • Menaxhim i produksionit
INSTITUTI AAB
APLIKO