MA.

Arber Geci

Përgjegjës për aktivitete studentore

Mban ushtrimet e lëndës:

  • Hyrje në komunikime
  • Marrëdhënie me publikun

CV