Arber Geci

Mban ushtrimet e lëndës:

  • Hyrje në komunikime
  • Marrëdhënie me publikun
INSTITUTI AAB
APLIKO