PhD. Candidat.

Besim Gashi

Koordinator për sigurimin e cilësisë

Fusha kryesore e studimit – Gjimnastika Sportive.

Studimet në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Kulturës Fizike në vitin 2003, ndërsa studimet pasdiplomike në vitin 2008.

Prej vitit 2000 deri në vitin 2007 ka punuar profesor në shkollën e mesme “Skënder Luarasi” në Suharekë, njëkohësisht gjatë kësaj periudhe ka punuar edhe në Qendrën Rinore “Shtëpia e Fellbahut” ku ka mbajtur kurse të Gjimnastikës Aerobike, notit dhe ping-pongut.

Në Kolegjin AAB prej vitit 2008 punon si asistent për lëndën “Gjimnastikë Sportive” dhe lëndën “Akrobatikë”. Nga viti 2010 në kuadër të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit është përgjegjës për sigurimin e cilësisë dhe hulumtimet shkencore.

Ligjëron lëndët:

Gjimnastikë sportive

Metodikë e edukimit fizik