Physical Culture and Sports

The Faculty of Physical Culture and Sports started its activity since 2007. Initially with basic bachelor studies, while master studies are being implemented since 2010. At the same time, it is worth mentioning that the two levels of program studies are accredited by the Accreditation Office within the Ministry of Education, Science and Technology. In the future, the faculty will make efforts to increase the activity and expand it with any sport program. It should be emphasized that the students after the successful completion of the two levels will be able to independently lead, develop and implement the learning and training process in all schools, including sports schools.

Dean

Fatmir Pireva

Dekan
Përgjegjës për shkencë

Fatmir Pireva studimet themelore dhe ato të magjistraturës i ka përfunduar në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe të Sportit në Universitetin publik të Prishtinës “Hasan Prishtina”, kurse studimet e doktoratës i ka përfunduar në Universitetin “Dzemajl Bjedic” në Bosjne e Hercegovinë, ku ka doktoruar me disertacionin “Zhvillimi i aftësive të ndjeshme motorike, koordinimi, preciziteti e ekuilibri, si dhe fazat e ndjeshme të zhvillimit”.

Vlen të përmendet se deri më tani Fatmir Pireva ka botuar një varg punimesh shkencore në revista vendore dhe ndërkombëtare.

Përndryshe, Fatmir Pireva është anëtar i Bordit redaktues të revistës shkencore “Sport Science” në Travnik të Bosnjës e Hercegovinës, që nga viti 2013. Në fakt, ai në vitin 2012 është emëruar ligjërues në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe të Sportit në Kolegjin AAB, kurse nga ky vit (2015) është emëruar edhe dekan i këtij fakulteti.

 

CV

Zenel Metaj

Koordinator për mësim

Zenel Metaj është prodekan i Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit në AAB.

Ka mbaruar arsimin parauniversitar në Pejë në vitin 1994, ka diplomuar në Fakultetin e Kulturës Fizike në Universitetin e Prishtinës në vitin 2003 dhe ka mbaruar studimet e ka fituar titullin master po në Universitetin e Prishtinës në vitin 2009 në fushën e Skijimit.

Prej vitit 2009 jep mësim në lëndët ”Skijimi dhe Aktivitetet në Natyrë” dhe punon si asistent i lëndës së “Volejbollit” në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe Sportit në AAB. Njëkohësisht është drejtues i Qendrës për Studime dhe Kërkime Sportive të Fakultetit të njëjtë. Pos kësaj, ai është drejtor i Klubit Volejbollistik të Femrave “AAB” që garon në ligën e parë të Kosovës dhe ka fituar disa tituj dhe kupa kombëtare.

Prej vitit 2010 deri në 2013, ka botuar shumë artikuj shkencorë, kryesisht në fushën e skijimit në revista vendore dhe ndërkombëtare (Thesis Kosova dhe “Mont Sport”, Mal i Zi) dhe ka marrë pjesë në konferenca e simpoziume në temën e planifikimit dhe implementimit të projekteve kërkimore.

Flet gjuhën shqipe, serbe / boshnjake dhe angleze.

Ligjëron lëndët:

Rekreacioni

Sporti dhe shëndeti

CV

Besim Gashi

Koordinator për sigurimin e cilësisë

Fusha kryesore e studimit – Gjimnastika Sportive.

Studimet në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Kulturës Fizike në vitin 2003, ndërsa studimet pasdiplomike në vitin 2008.

Prej vitit 2000 deri në vitin 2007 ka punuar profesor në shkollën e mesme “Skënder Luarasi” në Suharekë, njëkohësisht gjatë kësaj periudhe ka punuar edhe në Qendrën Rinore “Shtëpia e Fellbahut” ku ka mbajtur kurse të Gjimnastikës Aerobike, notit dhe ping-pongut.

Në Kolegjin AAB prej vitit 2008 punon si asistent për lëndën “Gjimnastikë Sportive” dhe lëndën “Akrobatikë”. Nga viti 2010 në kuadër të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit është përgjegjës për sigurimin e cilësisë dhe hulumtimet shkencore.

Ligjëron lëndët:

Gjimnastikë sportive

Metodikë e edukimit fizik