Prof. Asoc. Dr

Besime Ziberi

Ligjëron lëndën:

  • Tregjet dhe institucionet financiare
  • Financat publike
  • Tregjet dhe institucionet financiare