Ekrem Kryeziu

Member of the Steering Council

Ekrem Kryeziu was born in 1943, in Peja, Kosovo. He is a film and television director, film author and producer from Kosovo. He graduated at the Academy of Film in Belgrade, the department of Dramaturgy, at the class of Professor Josip Kulundzic. As a student he was engaged at the editorial office of Albanian Language of the Belgrade TV, he worked as a scriptwriter, editor, and as a director. The list of titles of Kryeziu’s works, as an author and director is rather long; so far he has conducted eleven documentary films. He is the founder of the production company of film and music “Labia”. In 1996, he founded the branch of Dramaturgy at the Faculty of Arts of the University of Prishtina, leading it for three years; he worked for several years at this university a professor of dramaturgy. He also deals with journalism and political analysis, and now is ranked as the most productive director of the film production, television and theatre in Kosovo. He lives and works in Prishtina.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19