Prof. Ass. Dr

Fidan Qerimi

Mban ushtrimet e lëndës:

Menaxhment i Projektit

Marketing dhe Menaxhim

Baza e të dhënave

Hyrje në informatikë

Menaxhmenti strategjik