Mr.Art.

Gazmend Vokshi

Ligjëron lëndët:

Dizajni dhe teknologjia e objekteve nga metali

Dizajni i enterierit të ndërtesave të banimit II

Materialet dhe procedurat për dizajn të enterierit