Prof. dr.

Mirlinda Batalli

Ligjëron lëndën:

  • Procedura dhe konflikti administrativ (MA)
  • Procedurë administrative
  • E drejta administrative me procedurë

CV