Dr.sc.

Naim Telaku

Dean

Naim Telaku obtained his doctorate degree from the Medical University of Vienna in clinical Psychology in 2018. He holds a MSc. in Neurocognitive Psychology from LMU, Munich while having finished his basic studies in Political Science and Psychology in Pristina.
Currently, he holds the position of dean of the faculty of Psychology at AAB College. Prior to that, he has temporarily filled the positions of president of Kosovo Psychologists Association, head of the licensing committee for professional psychologists within the Ministry of Education. He has also co-founded a psychological clinical practice, wherein he still sees patients on a daily basis since 2013. His teaching experience mostly relies on the fields of clinical psychology and neuroscience, while his research interests intertwine with the philosophy of neuroscience, evolutionary psychology, and other natural sciences, wherein he has published two individual books, Ouroboros (2015) and Placenta (2017).

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19