Psychology

The Faculty of Psychology has the primary aim of developing higher education in the field of psychology through which the aim is to raise the quality of people and social groups’ life. In this program, students will acquire specialized and up-to-date knowledge on psychological scientific foundations. On the other hand, the development of career skills is noted and present at each stage of the study. As a result, this degree of psychology studies puts students in a position for many jobs in the public and private sector, both within and outside the sphere of professional psychology.

Dean

Naim Telaku

Dean

Naim Telaku obtained his doctorate degree from the Medical University of Vienna in clinical Psychology in 2018. He holds a MSc. in Neurocognitive Psychology from LMU, Munich while having finished his basic studies in Political Science and Psychology in Pristina.
Currently, he holds the position of dean of the faculty of Psychology at AAB College. Prior to that, he has temporarily filled the positions of president of Kosovo Psychologists Association, head of the licensing committee for professional psychologists within the Ministry of Education. He has also co-founded a psychological clinical practice, wherein he still sees patients on a daily basis since 2013. His teaching experience mostly relies on the fields of clinical psychology and neuroscience, while his research interests intertwine with the philosophy of neuroscience, evolutionary psychology, and other natural sciences, wherein he has published two individual books, Ouroboros (2015) and Placenta (2017).

Mimoza Kamberi

Vice Dean

Mimoza Kamberi u lind në Prishtinë më 1982. Studimet universitare, bachelor dhe master i kreu në Fakultetin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, ndërsa studimet e doktoratës është duke i ndjekur në të njëjtin universitet, në Fakultetin e Edukimit, programi: Mësimdhënia dhe të mësuarit, profili: Psikologji Edukimi.

Nga viti 2003 deri 2006 ka kryer praktikë në disa qendra në Prishtinë: Qendra Psikiatrike për Adoleshentë dhe Fëmijë (QKUK), Qendra e Shëndetit Mendor, Institucioni parashkollor “Gëzimi ynë”. Gjatë kësaj periudhe në kuadër të intershipit ishte edhe hulumtuese në projektin “Don Bosko and the Youth”.

Nga viti 2015, punon në Fakultetin e Psikologjisë në AAB; ligjëruese dhe përgjegjëse për sigurim të cilësisë dhe mentorim të studentëve.

Ka marrë pjesë në disa vizita studimore; në Universitetin e Salzburgt- Austri, Universitetin Cork- Ireland, Universitetin e Edinburghut– Skotland, përmes projektit Tempus “Encouraging the process of curriculum development based on learning outcomes and research guided teaching in the private higher education institutions of Kosova (2013 – 2014)”.

Po ashtu ka marrë pjesë edhe në disa simpoziume, konferenca shkencore vendore dhe rajonale. Në konferencën ndërkombëtare “Sfidat e zhvillimit në një shoqëri që ndryshon: Gjetje nga studime me adoleshentë dhe të rinj”, si bashkautore ka prezantuar punimin shkencor: “Prevalenca dhe parashikuesit socioekonomik të simptomave të ankthit te studentët e kolegjeve në Kosovë” (2017).

 

Ligjëron lëndët:

Psikologji edukimi

Zhvillimi i hershëm i fëmijës

Donjeta Murtezaj

Quality Coordinator

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19