Psychology

The Faculty of Psychology has the primary aim of developing higher education in the field of psychology through which the aim is to raise the quality of people and social groups’ life. In this program, students will acquire specialized and up-to-date knowledge on psychological scientific foundations. On the other hand, the development of career skills is noted and present at each stage of the study. As a result, this degree of psychology studies puts students in a position for many jobs in the public and private sector, both within and outside the sphere of professional psychology.

Dean

Naim Telaku

Dean

Naim Telaku obtained his doctorate degree from the Medical University of Vienna in clinical Psychology in 2018. He holds a MSc. in Neurocognitive Psychology from LMU, Munich while having finished his basic studies in Political Science and Psychology in Pristina.
Currently, he holds the position of dean of the faculty of Psychology at AAB College. Prior to that, he has temporarily filled the positions of president of Kosovo Psychologists Association, head of the licensing committee for professional psychologists within the Ministry of Education. He has also co-founded a psychological clinical practice, wherein he still sees patients on a daily basis since 2013. His teaching experience mostly relies on the fields of clinical psychology and neuroscience, while his research interests intertwine with the philosophy of neuroscience, evolutionary psychology, and other natural sciences, wherein he has published two individual books, Ouroboros (2015) and Placenta (2017).

 

CV

Mimoza Kamberi

Koordinatore

Mimoza Kamberi u lind në Prishtinë më 1982. Studimet universitare, bachelor dhe master i kreu në Fakultetin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, ndërsa studimet e doktoratës i ka përfunduar në të njëjtin universitet, në Fakultetin e Edukimit, programi: Mësimdhënia dhe të mësuarit, profili: Psikologji Edukimi.

Karrierën akademike universitare e filloi qysh në vitin 2008, fillimisht në cilësinë e asistentes së re, për të vazhduar më tutje si ligjëruese në grup lëndësh nga lëmi i psikologjisë së edukimit. Ka ndjekur edhe shumë trajnime profesionale dhe projekte shkencore që kishin të bënin kryesisht me zhvillim profesional në mësimdhënie por gjithashtu edhe me fitimin e njohurive dhe shkathtësive në sigurimin e cilësisë dhe po ashtu në fushën menaxheriale në arsimin e lartë universitar.

Përveç mësimdhënies, që nga viti 2015 në Kolegjin AAB, mban edhe pozicione menaxheriale: nga viti 2015-2017 ishte koordinatore për sigurimin e cilësisë; pastaj nga 2017 shkurt deri shtator 2019 ishte u.d. dekane. nga tetori 2019 e tutje vazhdon të jetë prodekane, në Fakultetin e Psikologjisë.

Si pjesëmarrëse në projektet Tempus (2013-2019) kandidatja vizitoi shumë qendra universitare me renome ndërkombëtare si në Salzburg-Austri, Cork-Ireland, Edinburgh-Scotland, Lubljanë-Slloveni, duke marrë për së afërmi eksperienca ndërkombëtare në fushën e arsimit të lartë. Po ashtu në vitin 2019 në cilësinë e stafit akademik përmes Kolegjit AAB, ishte edhe përfituese e bursës Erasmus+, me ç’ rast ka ndjekur një kurs veror për metodologji shkencore të avancuar në Radboud University, Nijmegan-Holandë.

Ka publikime shkencore të indeksuara në platformën Scopus dhe platformat tjera kredibile, në cilësinë e autores së parë dhe po ashtu si bashkautore. Po ashtu ka marrë pjesë aktive në disa konferenca shkencore me karakter vendor/rajonal si dhe konferenca virtuale me karakter ndërkombëtar.

 

Ligjëron lëndët:

Psikologji edukimi

Teoritë e të nxënit

Zhvillimi i hershëm i fëmijës

 

CV

Aida Thaqi

Koordinatore për Cilësi

CV