Prof. dr.

Nedžad Korajlić

Member of the Steering Council

Nedžad Korajlić was born in 1963 in Bosnia and Herzegovina. He completed the following studies: the Faculty for Security and Public Defence in Skopje (1990), the High School of Internal Affairs in Belgrade (1996), Master’s degree (2003) and Doctoral studies (2006) at the Faculty of Criminalistics, Criminology and Security Studies at the University of Sarajevo.

So far he has worked in many local institutions and universities as well as abroad, where he also exercised senior leadership positions. From 2012 he has been engaged as a dean and professor at the Faculty of Criminalistics, Criminology and Security Studies of the University of Sarajevo, professor at the Technology and Business College in Doboj, professor at the “Logoscentar” College in Mostar, and professor at the Faculty of Law of the University of Sarajevo. Before 2012 he worked as a professor at these universities as well: University of Zenica, University of Travnik, University of Belgrade, etc. Since the year of 2006 he has been working as a professor at the Faculty of Law at the AAB College. In 2016 he was also elected a member of the Steering Council of this institution.

To date, he has published over 50 papers in scientific journals. He has also published several scientific books. He lives and works in Bosnia and Herzegovina.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19