Prof. dr.

Nedžad Korajlić

Anëtar i Këshillit Drejtues

Nedžad Korajlić u lind më 1963 në Bosnje dhe Hercegovinë. Ka kryer këto studime: Fakultetin për Siguri dhe Mbrojtje Publike në Shkup (1990), Shkollën e Lartë të Punëve të Brendshme në Beograd (1996), magjistraturën (2003) dhe doktoratën (2006) në Fakultetin për Kriminalistikë, Kriminologji dhe Studime të Sigurisë në Universitetin e Sarajevës.

Deri më tani ka punuar në shumë institucione dhe universitete të vendit dhe jashtë, ku ka ushtruar edhe pozita të larta udhëheqëse. Nga viti 2012 është dekan dhe profesor në Fakultetin për Kriminalistikë, Kriminologji dhe Studime të Sigurisë në Universitetin e Sarajevës, profesor në Kolegjin për Teknologji dhe Biznes në Doboj, profesor në Kolegjin “Logoscentar” në Mostar dhe profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Sarajevës. Para vitit 2012 ka punuar profesor edhe në këto universitete: Universitetin e Zenicës, Universitetin e Travnikut, Universitetin e Beogradit, etj. Nga viti 2006 punon profesor në Fakultetin Juridik të Kolegjit AAB. Më 2016 u zgjodh edhe anëtar i Këshillit Drejtues të këtij institucioni.

Deri më tani ka publikuar mbi 50 punime shkencore, ka botuar edhe disa libra shkencor. Jeton dhe vepron në Bosnje dhe Hercegovinë.

Ligjëron lëndën:

Penologija

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19