Prof.ass.dr

Shqiponja Nallbani

Ligjëron lëndët:

Marketingu ndërkombëtar

Menaxhimi i marketingut