MA.

Zija Rexhepi

Vice Rector for Communication and Innovation

Prorektor për Komunikim dhe Inovacion – udhëheq shërbimet për menaxhimin e studentëve, Zyren për Marrëdhënie me Publikun si dhe sektorë të tjerë brenda Kolegjit AAB.

U lind në Preshevë. Studimet master në fushën e Komunikimit dhe Gazetarisë i ka mbaruar në Prishtinë.

Në Kolegjin AAB është inkuadruar që nga themelimi i këtij institucioni. Këtu ka ardhur nga fusha e medias, ku ka bërë përvojë si gazetar e redaktor në redaksitë informative të televizioneve kombëtare të Kosovës.

Në AAB fillimisht ka menaxhuar me Zyrën për Informim dhe më pas ka zgjeruar angazhimin edhe me udhëheqjen e Administratës dhe shërbimeve të saj.

Është i angazhuar edhe në procesin mësimor, në Fakultetin e Komunikimit Masiv.

Ligjëron lëndët:

  • Histori e filmit dhe TV
  • Marrëdhënie me Publikun

CV