Centre for Research in sport

“The causes of violence appearance in Kosovo sport”

The purpose of this project was finding several important factors that cause violence and aggression in sports activities. Also during the research project in question, it would open new perspectives in the future as it will remain in function of social and international development.
In the implementation of this project there have been included; management staff, students of the faculty and the relevant institutions, sports federations and clubs.

“The planning of sports facilities in urban environments as determinant of youth involvement in sports”

The purpose of this project was making aware all concerned of this area and especially decision-making bodies to carry out sporting activities in urban environments.
In implementation of the second project, which will be implemented soon, management staff, students and children of six neighbourhoods will be included.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19