Qendra për Hulumtime në Sport

Shkaqet e shfaqjes së dhunës në sportin kosovar

Qëllimi i këtij projekti ishte konstatimi i disa faktorëve të rëndësishëm që shkaktojnë dhunë dhe agresivitet në aktivitetet sportive. Po ashtu projekti në fjalë gjatë hulumtimit do të hapte perspektiva të reja në të ardhmen meqë do të mbetet në funksion të zhvillimit shoqëror e mbarëkombëtar.

Në realizimin e këtij projekti janë përfshirë stafi menaxhues dhe studentët e këtij fakulteti si dhe institucione relevante sportive si federatat dhe klubet sportive.

 

Planifikimi i hapësirave sportive në mjedise urbane si determinues i përfshirjes së të rinjve në aktivitete sportive

Qëllimi i realizimit të këtij projekti ishte vetëdijesimi i të gjithë të interesuarve tw këtij lëmi dhe posaçërisht organet vendimmarrëse për t’i realizuar aktivitetet sportive në mjediset urbane.

Në realizimin e projektit të dytë, i cili do të realizohet së shpejti do të përfshihen si stafi menaxhues, studentët dhe fëmijët e gjashtë lagjeve.

 

INSTITUTI AAB
APLIKO