Research Centre for Justice, Criminology and Security Studies

“Re-socialization of people in detention in the Republic of Kosovo”

The goal of the project is to identify problems during the phases of re-socialization and implementation of methods for re-socialization.
The project was conducted in collaboration with the 1st, 2nd and 3rd year students of the Law Faculty of AAB University, and in collaboration with academic staff of the university.
Also for the project accomplishment the following partner institutions have been included such as the Ministry of Education, Science and Technology (MEST) – Department of Science, Ministry of Justice, Association of criminologists and Criminalists of Kosovo and Prisons Directorate of the Republic of Kosovo, etc.

 “The feeling of security to the inhabitants of Kosovo with an emphasis in Ferizaj and Gjakova city”

This project aimed to study the self- presentation and victimization, identifying problems, causes and forms of criminal offences and dangerous places in Ferizaj and Gjakova city.

In the implementation of the project students of the 2nd, 3rd and 4th of the Faculty of Law have been engaged, also part of the academic staff.
There has also been a cooperation with the Faculty of Criminology – Criminology and Security Studies of the University of Sarajevo, the Association of criminologists and Criminalists of Kosovo, Kosovo Police, Municipality of Gjakova and Ferizaj , prosecution and court of Gjakova and Ferizaj.

“ISRD3 Internacional- Self-repart Delikuent”

The project’s objective was the study of self- presentation and victimization, identifying problems, causes and forms of delinquent actions and dangerous places in primary schools of the two cities in Pristina and Prizren .
Apart from 2nd, 3rd and 4th years students of the Law Faculty of AAB university , and the academic staff of the Faculty of Law , this project was realized in cooperation with the University of Cyrihut- Institute of Criminology , University Galle , Killias Research Consulting , Association of criminologists and Kosovo Criminalists, 26 primary schools in Prizren and Pristina , Radio ” K ” and Albinfo.Ch

“Juvenile delinquency in primary schools in Ferizaj , Gjakova , Kacaniku , Viti and Vushtrri city?

The project ‘s objective was the study of self- presentation and victimization , identifying problems , causes and forms of delinquent actions and dangerous places in primary schools in the city of Ferizaj , Gjakova , Kacaniku , Viti , Vushtri and comparison of data with ISRD3 .
Apart from students of 2nd, 3rd year , and academic staff of the Faculty of Law of AAB university, this project was realized in cooperation with Killias Research Consulting , Association of criminologists and Kosovo Criminalists, AAB university , 26 primary schools in Ferizaj , Gjakova ,Viti , Vushtrri, Radio ” K ” , KNN.Info .

“Resettlement and rehabilitation of people after served sentence- their integration into the society”

The project aim has to do more with identifying problems during the stages of re-socialization and implementation of methods for re-socialization.
Apart from students of 3rd , 4th year, and the academic staff of the Faculty of Law of AAB university, this project was conducted in collaboration with the Ministry of Education , Science and Technology ( MEST ) , Association of criminologists and Criminalists, Dubrava Prison , Basic court of Vushtrri and the Court of Appeal.

“Fear from Crime”

In this research, feelings of the inhabitants of Gjakova have been reflected in the context of how they perceive safety and living environment ; reliability of the Kosovo Police (KP ) and other agencies for law enforcement ; community relations and interethnic relations , socio- economic issues etc. Also strongest and problematic points have been reflected and analyzed as the challenges that resident of Kosovo faces, and identified a number of recommendations to strengthen the work of enforcement law agencies in the future.
The research was conducted within the Centre for Research in the Faculty of Law of AAB University, Gjakova branch.

“Divorces in Kosovo during the period of 2000 – 2008”

Centre for Legal Studies, Criminology and Security of AAB University presented the results of the research project “Divorces in Kosovo during the period of 2000 – 2008 “.
The implemented project contains the statistics of divorces in the post-war period. The goal of this project is that the statistical data derived from consulted matters in all district courts of Kosovo and through them to show the number of divorces in relation to the number of marriages and from these data also to be able to come to factors that have affected the number of divorces.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19