SECOND STUDENT CONFERENCE OF THE FACULTY OF ECONOMICS—THE IMPACT OF ANTI-COVID19 MEASURES ON THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

20 May 2021

We have the pleasure to invite master level students from all academic institutions in Kosovo, Albania, Northern Macedonia and the region to contribute to this conference.

The main purpose of organizing this Student Scientific Conference is to discuss the impact of anti-COVID-19 measures on the economy of the Republic of Kosovo and the measures that will need to be taken for the economy to recover.

This conference will, among other things, analyze and evaluate the policies / decisions adopted by the government regarding the anti-COVID-19 measures and how they have affected the country’s economy, such as:

public and private revenues / expenditures, business performance, level of employment / unemployment, etc. 

The conference will address topics such as:
“Impact of the Covid-19 pandemic on doing business”
“Impact of the Covid-19 pandemic on the labor market”
“Impact of the Covid-19 pandemic on macroeconomic indicators”
“Impact of the Covid-19 pandemic on consumer behavior”

For more details about deadlines and participation, please click on the conference link:

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19