Konferenca e dytë studentore e Fakultetit Ekonomik “Ndikimi i masave anti-Covid19 në ekonominë e Republikës së Kosovës”

20 Maj 2021

Kemi kënaqësinë të ftojmë studentët e nivelit master nga të gjitha institucionet akademike në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e Veriut dhe më gjerë në rajon, për të kontribuar në këtë konferencë duke u bazuar dhe fokusuar në temat e kësaj konference.

Qëllimi kryesor i organizimit të Konferencës Shkencore Studentore është që të pasqyrojë ndikimin e masave anti COVID 19 në ekonominë e Republikës së Kosovës dhe masat që do të duhet të ndërmerren për të rimëkëmbur ekonominë.

Kjo konferencë në mes tjerash do të analizojë dhe vlerësojë, politikat/vendimet e miratuara nga qeveria lidhur me masat anti COVID 19 dhe si ato kanë ndikuar në ekonominë e vendit, duke përfshirë:
të hyrat/shpenzimet publike dhe private, performancën e bizneseve, nivelin e punësimit/papunësisë, etj..

Konferenca do të trajtojë tematikat si:
“Ndikimi i pandemisë Covid19 në të bërit biznes”
“Ndikimi i pandemisë Covid19 në tregun e punës”
“Ndikimi i pandemisë Covid19 në indikatorët makroekonomik”
“Ndikimi i pandemisë Covid19 në sjelljen konsumatore”

Për më shumë detaje rreth afateve dhe pjesëmarrjes, ju lusim të klikoni në linkun e konferencës:

Share: